Звітність в ОАЕ

Багато компаній в ОАЕ зобов’язані подавати звітність до податкових органів. Наші спеціалісти проконсультують вас з питань визначення звітного періоду вашої компанії, особливостей подання податкової та фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та відповідно до вимог місцевого законодавства.

Головна > Наші послуги > Звітність в ОАЕ

Звіти в ОАЕ

Для цілей корпоративного податку, фінансова звітність компаній має бути підготовлена у відповідності до стандартів бухгалтерського обліку, прийнятих в ОАЕ.

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) найчастіше використовується як стандарт бухгалтерського обліку в ОАЕ.

Платники податків повинні складати та вести фінансову звітність з метою розрахунку свого оподатковуваного доходу, а також повинні вести всі документи та записи, що підтверджують інформацію, що міститься у декларації з корпоративного податку.

Звільнені особи зобов’язані вести всі записи, що підтверджують їхній звільнений статус.

Доходи, відрахування та кредити платника податків мають вимірюватися у національній валюті ОАЕ (AED), а отримані доходи та витрати в іноземній валюті мають бути переведені у AED.

Записи та документи повинні зберігатися не менше семи років після закінчення відповідного податкового періоду.

Федеральна податкова служба може запросити подання фінансової звітності разом із податковою декларацією або подання фінансової звітності за запитом.

Усі оподатковувані особи (включаючи осіб у вільних економічних зонах) повинні будуть зареєструватися для цілей корпоративного податку та отримати реєстраційний номер корпоративного податку.

Оподатковані особи зобов’язані подавати декларацію про корпоративний податок за кожний податковий період протягом 9 місяців після закінчення відповідного періоду. Той самий термін, як правило, застосовується для сплати будь-якого Корпоративного податку.

Рекомендації щодо підготовки до корпоративного податку в ОАЕ

 • Прочитати Закон про корпоративний податок та додаткову інформацію, доступну на веб-сайтах Міністерства фінансів та Федеральної податкової служби.
 • Проаналізувати ваш бізнес для визначення, чи підпадатиме він під дію корпоративного податку, і якщо так, то з якої дати.
 • З моменту офіційної публікації закону набуває і чинності трансфертне ціноутворення, до цього часу необхідно перевірити бізнес-діяльність вашої компанії на щодо відповідності правилам ТЦО.
 • Привести у відповідність до вимог МСФЗ фінансову звітність компанії для перенесення початкових залишків у фінансовий рік, який буде першим податковим періодом компанії
 • Перевірити документообіг та документи для здійснення платежів, наявність усіх «закриваючих» документів, оскільки в ОАЕ використовується принцип нарахування.
 • Вивчити вимоги до вашого бізнесу відповідно до Закону про корпоративний податок.
 • Зареєструвати вашу компанію в якості платника корпоративного податку, це також стосується і звільнених осіб.

Податки в ОАЕ

9 грудня 2022 р. Міністерство фінансів ОАЕ опублікувало Федеральний декрет-закон № (47) від 2022 р. про оподаткування корпорацій та підприємств, що набуде чинності з фінансових періодів, що починаються 1 червня 2023 р. або після цієї дати.

Корпоративний податок – це форма прямого податку, що стягується з чистого прибутку корпорацій та інших підприємств.

набуде чинності для фінансових періодів, що починаються 1 червня 2023 року або пізніше, а саме:

 • Компанії, фінансовий рік яких розпочинається 1 липня 2023 р. та закінчується 30 червня 2024 р., підпадають під дію корпоративного податку з 1 липня 2023 р.
 • Компанії, фінансовий рік яких розпочинається 1 січня 2023 р. та закінчується 31 грудня 2023 р., підпадають під дію корпоративного податку з 1 січня 2024 р.

Особи, що оподатковуються

 • Компанії ОАЕ та інші юридичні особи, які зареєстровані або ефективно управляються та контролюються в ОАЕ;
 • Фізичні особи, які ведуть бізнес або підприємницьку діяльність в ОАЕ
 • Юридичні особи-нерезиденти (іноземні юридичні особи), які мають постійне представництво в ОАЕ
 • Юридичні особи, створені у вільній економічній зоні ОАЕ, також підпадають під дію корпоративного податку як «оподатковані особи» і повинні дотримуватись вимог, викладених у Законі про корпоративний податок. Тим не менш, особа у вільній економічній зоні, яка відповідає умовам, що дозволяє вважати її правочинною особою у вільній економічній зоні, може скористатися ставкою корпоративного податку у розмірі 0 % відносно свого, доходу, якщо він відповідає необхідним критеріям, це визначається на підставі аудиту річної фінансової звітності.
 • Особи-нерезиденти, які не мають постійного представництва в ОАЕ або одержують дохід із джерел в ОАЕ, не пов’язаних з їх постійним представництвом, можуть оподатковуватись у джерела (за ставкою 0%).

Корпоративний податок стягуватиметься за загальною ставкою 9% з оподатковуваного доходу, що перевищує 375 000 дирхамів ОАЕ. Оподатковуваний дохід нижче цього порога оподатковуватиметься податком на прибуток за ставкою 0%.

Правила трансфертного ціноутворення спрямовані на забезпечення того, щоб угоди між пов’язаними сторонами здійснювалися на ринкових умовах, так, як би угода здійснювалась між незалежними сторонами.

Щоб уникнути маніпулювання оподатковуваним доходом, різні статті Закону про корпоративний податок вимагають, щоб розгляд операцій із пов’язаними сторонами та пов’язаними особами визначався з урахуванням їхньої «ринкової вартості».

До пов’язаних сторін фізичної особи відносяться родичі такої фізичної особи, а також компанії, у яких фізична особа, самостійно чи разом зі своїми пов’язаними сторонами, має контрольний пакет акцій (зазвичай 50% або більше акцій компанії).

Аналогічним чином, пов’язаними сторонами компанії вважаються будь-які інші компанії, в яких компанія самостійно чи разом зі своїми Пов’язаними сторонами має контрольний пакет акцій (як правило, 50% або більше акцій компанії), або в яких менше 50% загальної власності

Особа буде вважатися «пов’язаною» з бізнесом, підпадає під дію КТ ОАЕ, якщо вона:

 • Власник бізнесу;
 • Директор чи посадова особа підприємства;
 • Пов’язана сторона будь-якої з перерахованих вище компаній.

Як правило, платники податків повинні застосовувати одну або кілька з таких методологій для визначення ринкової вартості з метою трансфертного ціноутворення:

 • Метод порівнянної неконтрольованої ціни
 • Метод ціни перепродажу
 • Метод «витрати плюс»
 • Метод чистої маржі за угодою
 • Метод поділу прибутку за угодою.

Компанії повинні зберігати інформацію про свої угоди зі зв’язаними сторонами та пов’язаними особами, а деякі компанії повинні надавати цю інформацію разом з своєю податковою декларацією.

Підприємства, які вимагають пільг для малого бізнесу, не повинні дотримуватись правил документації з трансфертного ціноутворення.

Дві або більше податково зобов`язані особи, які відповідають певним умовам, можуть подати заявку на створення «Податкової групи» та розглядатися як єдина податково зобов`язана особа для цілей корпоративного оподаткування.

Щоб сформувати податкову групу як материнська компанія, так і її дочірні компанії, повинні бути юридичними особами-резидентами, мати один і той же фінансовий рік та складати свою фінансову звітність з використанням тих самих стандартів бухгалтерського обліку.

Крім того, для формування податкової групи материнська компанія має:

 • мати не менше 95% статутного капіталу дочірньої компанії;
 • мати не менше 95% прав голосу в дочірній компанії;
 • має право на щонайменше 95% прибутку та чистих активів дочірньої компанії.

Право власності, права та повноваження можуть належати прямо чи опосередковано через дочірні компанії, але податкова група не може включати звільнену особу або відповідну особу у вільній економічній зоні.

Щоб оцінити, що режим в ОАЕ означає для вашого бізнесу, як відправна точка вам слід:

 • Прочитати Закон про корпоративний податок та додаткову інформацію, доступну на веб-сайтах Міністерства фінансів та Федеральної податкової служби.
 • Проаналізувати ваш бізнес для визначення, чи підпадатиме він під дію корпоративного податку, і якщо так, то з якої дати.
 • З моменту офіційної публікації закону набуває чинності і трансфертне ціноутворення, до цього часу необхідно перевірити бізнес-діяльність вашої компанії на предмет відповідності.
 • Привести у відповідність до вимог МСФЗ фінансову звітність компанії для перенесення початкових залишків у фінансовий рік, який буде першим податковим періодом компанії.
 • Перевірити документообіг та документи для здійснення платежів, наявність усіх «закриваючих» документів, оскільки в ОАЕ використовується принцип нарахування.
 • Вивчити вимоги до вашого бізнесу відповідно до Закону про корпоративний податок.
 • Зареєструвати вашу компанію як платник корпоративного податку, ця порада стосується також і звільнених осіб.

  Виникли питання?

  Залишіть свої контакти, і наш спеціаліст зв'яжеться з вами якнайшвидше.

  Лист був успішно надісланий менеджеру